Flashcards for Kids: Hobbies

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Flashcards for Kids: Hobbies 554 KB 13/09/2016 3:32:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Sở thích là một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều trong các cuộc hội thoại, giao tiếp thông thường. Đó có thể là sở thích về bóng đá, nấu ăn, học tiếng Anh hay đơn giản chỉ là nói về những sở thích giống nhau của hai người. Các tình huống này cũng thường xuất hiện trong các đề thi như Toeic, Ielts… Vậy có cách nói và viết về sở thích bản thân bằng tiếng Anh hay nhất không.
Xem thêm các thông tin về Flashcards for Kids: Hobbies
Bé học tiếng Anh qua video Xem thêm