Flashcards for Kids: Gestures

Flashcards for Kids: Gestures

VnDoc.com xin chào các bé quay trở lại với chuyện mục Flashcards for Kids - Bé học Tiếng Anh qua tranh. Các bé ơi, khi mà chúng ta dùng cử chỉ để thể hiện là chúng ta đang chào một ai đó, khen ai đó hay bày tỏ là chúng ta không thích điều gì đó thì chúng ta biểu lộ bằng Tiếng Anh như thế nào các bé nhỉ? Chúng ta cùng theo dõi bài dưới đây nhé.

Flashcards for Kids: Body Parts

Flashcards for Kids: House

Flashcards for Kids: Food

Flashcards for Kids: Verbs

Gestures flashcards showing hello, call me, great job, me?, oh, no!, hmmm..., I'm angry, too loud!, high-five

Gestures flashcards

Flash card picturing gestures like I don't know, nice meeting you, well done!, I love you, perfect, stop!, Look!, follow me, shhh...

Flashcards for Kids: Gestures

Flashcard illustrating gestures like please, I have an idea!, hooray!, I'm bored, I'm scared, stay away, good luck!, Yes!, No!

Học tiếng Anh hiệu quả với flashcard

Đánh giá bài viết
1 1.035
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm