Bài tập How much & How many

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

"Much" và "Many" là những từ chỉ số lượng thường xuyên được sử dụng trong tiếng Anh. Tuy hai từ này có chung nghĩa, nhưng cách sử dụng lại hoàn toàn khác nhau. Nhằm giúp các bạn phân biệt cách sử dụng "Much", và "Many" cũng như "How much" và "How many", VnDoc.com xin mời các bạn cùng làm Bài tập trắc nghiệm phân biệt Much, Many, How much, How many. Hy vọng đây sẽ là tài liệu ôn luyện hữu ích cho các bạn!

Bài tập How much & How many

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Phân biệt How much & How many

- How much và How many đều có nghĩa là “ Có bao nhiêu…”

- How many + danh từ số nhiều đếm được?

- How much + danh từ không đến đươc?

2. Luyện tập How much & How many

Exercise 1: Underline the uncountable noun in each group

1. potato/ biscuit/ sugar/ cherry

2. coffee/ egg/ apple/ banana

3. cake/ olive/ cheese/ strawberry

4. sandwich/ burger/ pineapple/ meat

5. carrot/ milk/ lemon/ orange

Exercise 2: Read and write How much or How many

1. _______________ eggs are there in the fridge?

2. _______________ sugar is there in the bowl?

3. _______________ oranges are there on the table?

4. _______________ shoes are there on the floor?

5. _______________ water is there in the bottle?

6. _______________ bread is there on the table?

7. _______________ pencils have you got?

8. _______________ books are there on the table?

3. Đáp án bài tập How much, How many

Exercise 1: Underline the uncountable noun in each group

1. potato/ biscuit/ sugar/ cherry

2. coffee/ egg/ apple/ banana

3. cake/ olive/ cheese/ strawberry

4. sandwich/ burger/ pineapple/ meat

5. carrot/ milk/ lemon/ orange

Exercise 2: Read and write How much or How many

1. ___How many____________ eggs are there in the fridge?

2. ___How much____________ sugar is there in the bowl?

3. ___How many____________ oranges are there on the table?

4. ___How many____________ shoes are there on the floor?

5. ___How much____________ water is there in the bottle?

6. ___How much____________ bread is there on the table?

7. ___How many____________ pencils have you got?

8. ___How many____________ books are there on the table?

Trên đây là Bài tập How much & How many. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Bài tập liên từ trong tiếng Anh có đáp án,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.317
Sắp xếp theo
    Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm