Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonders of the World

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonders of the World cung cấp kiến thức giúp học sinh biết được những địa danh nổi tiếng trên thế giới, các sự kiện lịch sử, văn hóa; thực hiện một cuộc trò chuyện của một người nổi tiếng, qua đó cải thiện kĩ năng sử dụng tiếng Anh, biết mô tả về những di sản văn hóa trong nước cũng như trên thế giới; đồng thời luyện tập cách phát âm của âm thanh kết thúc bằng /ft/, /vd/, /fs/ và /vz/.

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11

Xem thêm