Giải Toán Tiểu học: Phương pháp ứng dụng nguyên tắc Đirichlê

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Giải Toán Tiểu học: Phương pháp ứng dụng nguyên tắc Đirichlê
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Toán nâng cao lớp 4, 5: Phương pháp ứng dụng nguyên tắc Đirichlê giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo, ôn luyện, củng cố kỹ năng giải toán