Giáo án Hình học 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Hình học 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai với những kiến thức trọng tâm được đúc kết trong bài giảng nhằm giúp học sinh biết vận dụng định lý để nhận biết được các cặp tam giác đồng dạng, làm các bài tập tính độ dài các cạnh và các bài tập chứng minh.
Giáo án Toán lớp 8 Xem thêm