Bài giảng Những hằng đẳng thức đáng nhớ

§3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
1. Bình phương của một tổng
a
b
a
b
a
2
ab
ab
b
2
Hình 1
Nhìn vào hình
1 hãy cho biết
diện tích hình
vuông lớn
bằng bao
nhiêu
Diện tích hình vuông lớn:
(a+b)(a+b)=a
2
+2ab+b
2
?1
Với a,b là 2 số bất kì, thực
hiện phép tính (a+b)(a+b).
Ta có
(a+b)(a+b)=a
2
+ab+ab+b
2
=a
2
+2ab+b
2
Từ đó rút ra (a+b)
2
=a
2
+2ab+b
2
Với A, B là các biểu thức tùy
ý, ta cũng có:
(A+B)
2
=A
2
+2AB+B
2
(1)
?2
Phát biểu đẳng đẳng thức (1) bằng lời
Bình phương ca mt
tng bng bình phương
biu thc th nht cng
hai ln tích ca biu thc
th nht vi hai ln biu
thc th hai cng bình
phương biểu thức thứ hai.
Áp dụng:
a) Tính (a+1)
2
b) Viết biểu thức x
2
+4x+4 dưới dạng bình
phương của một tổng
c) Tính nhanh: 51
2
, 301
2
a) (a+1)
2
=a
2
+2a+1
b) x
2
+4x+4=x
2
+2.x.2+2
2
=(x+2)
2
c) 51
2
=(50+1)
2
=50
2
+2.50+1=2500+100+1=2601
301
2
=(300+1)
2
=300
2
+2.300+1=90000+600+1=90601
Giải
2. Bình phương của một hiệu
?3
Tính [a+(-b)]
2
(với a, b là các số tùy ý)
Ta có: [a+(-b)]
2
=a
2
+2a(-b)+(-b)
2
=a
2
-2ab+b
2
Từ đó rút ra (a-b)
2
=a
2
-2ab+b
2
Với hai biểu thức tùy ý A và B ta cũng có:
(A-B)
2
=A
2
-2AB+B
2
(2)
Thực hiện phép tính
(A-B)(A-B)ta cũng
có hằng đẳng thức
(2)
?4 Phát biểu hằng đẳng thức 2 bằng lời
Bình phương một hiệu hai biểu thức
bằng bình phương biểu thức thứ nhất trừ
đi hai lần tích biểu thức thứ nhất với biểu
thức thứ hai cộng với bình phương biểu
thức thứ hai.

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

VnDoc xin giới thiệu Bài giảng Những hằng đẳng thức đáng nhớ được thiết kế bằng PowerPoint cho quý thầy cô làm tài liệu giảng dạy. Mời quý thầy cô cùng tham khảo

Bài giảng Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài giảng Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài giảng Những hằng đẳng thức đáng nhớ được VnDoc chia sẻ trên đây là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô dùng làm tài liệu tham khảo. Giáo án được soạn bằng PowerPoint sẽ thuận tiện hơn cho thầy cô cũng như các em học sinh tiếp thu bài tốt hơn. Chúc quý thầy cô công tác tốt. Ngoài ra VnDoc còn rất nhiều bài giảng liên quan đến giáo án điện tử từ mầm non đến lớp 12 hay miễn phí, quý thầy cô muốn tham khảo nhấn vào Giáo Án - Bài Giảng để lấy tài liệu nhé

Đánh giá bài viết
1 1.107
Sắp xếp theo

    Giáo án Toán lớp 8

    Xem thêm