Giáo án Hình học 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 8.

Giáo án Hình học 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai giúp các em nắm được nội dung định lý (giả thiết, kết luận) và hiểu được cách chứng minh gồm 2 bước chính: Dựng ΔAMN và ΔABC Chứng minh ΔAMN = ΔA'B'C'.

Giáo án Hình học 8 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Giáo án Hình học 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Bài 6. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI

I. MỤC TIÊU BÀI TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI

 • Kiến thức: HS nắm chắc nội dung định lý (GT, KL), hiểu được cách chứng minh gồm 2 bước chính.
 • Kĩ năng: Vận dụng định lý để nhận biết được các cặp tam giác đồng dạng, làm các bài tập tính độ dài các cạnh và các bài tập chứng minh.
 • Thái độ: Cẩn thận, chính xác trong vẽ hình, trình bày bài toán.

II. CHUẨN BỊ BÀI TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI

- GV:

 • Bảng phụ, hoặc giấy trong, đèn chiếu ghi sẵn câu hỏi, hình vẽ (hình 36, hình 38, hình 39).
 • Thước thẳng, com pa, thước đo góc, phấn màu, bút dạ

- HS:

 • Thước kẻ, compa, thước đo góc
 • Bảng phụ nhóm

III. TIẾN TRÌNH DẠY BÀI TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI

1. Ổn định lớp: (1')

2. Kiểm tra: (7')

- Phát biểu đ/n về tam giác đồng dạng, định lý trường hợp đồng dạng thứ nhất

3. Bài mới:

- GV: y/c hs làm VD1

- HS: lớp vẽ hình đúng kích thước vào vở và HS cùng làm

- HS: làm bài

- HS: lớp nhận xét bài làm của bạn

- GV: Như vậy bằng đo đạc ta nhận thấy tam giác ABC và tam giác DEF có 2 cặp cạnh tương ứng tỷ lệ và một cặp góc tạo bởi các cạnh đó bằng nhau thì sẽ đồng dạng với nhau. Ta sẽ chứng minh trường hợp đồng dạng này một cách tổng quát.

HĐ 1: Lý thuyết

- GV: yêu cầu HS đọc định lý tr 75 SGK

- GV: Tương tự như cách chứng minh trường hợp đồng dạng thứ nhất của 2 tam giác, hãy tạo ra một tam giác bằng tam giác A'B'C' và đồng dạng với tam giác ABC

- Chứng minh: tam giác AMN = tam giác A'B'C

- GV: nhấn mạnh lại các bước chứng minh định lý.

- GV: Sau khi đã có định lý trường hợp đồng dạng thứ hai của 2 tam giác, trở lại VD1, giải thích tại sao tam giác ABC lại đồng dạng với tam giác DEF

HĐ 2: Áp dụng (15')

 • GV: yêu cầu HS làm (câu hỏi và hình vẽ đưa lên màn hình hoặc bảng phụ)
 • HS: quan sát hình trả lời
 • GV: yêu cầu làm tiếp (Đề bài và hình vẽ đưa lên màn hình hoặc bảng phụ)
 • GV: yêu cầu HS làm vào vở, 1 HS lên bảng trình bày
 • HS: lớp nhận xét, chữa bài

IV. CỦNG CỐ BÀI TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI

 • GV: yêu cầu HS hoạt động theo nhóm để giải bài tập
 • HS: hoạt động theo nhóm
 • GV: quan sát và kiểm tra các nhóm hoạt động
 • GV: nhận xét bài làm của 1 số nhóm
 • Sau đó GV yêu cầu HS nhắc lại hai trường hợp đồng dạng của 2 tam giác đã học

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

 • Học thuộc định lý, nắm vững cách chứng minh định lý
 • Bài về nhà: 34 tr77 SGK, bài 35, 36, 37, 38 tr72, 73 SBT
 • Đọc trước bài "Trường hợp đồng dạng thứ ba".
Đánh giá bài viết
1 856
Sắp xếp theo

  Giáo án Toán lớp 8

  Xem thêm