Giáo án Hình học 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 8.

Giáo án Hình học 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất với những kiến thức được trình bày khoa học, chi tiết giúp các em học sinh hiểu được nội dung định lí 1, hiểu cách chứng minh định lí 2 và biết vận dụng định lí để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng.

Giáo án Hình học 8 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bài 5. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS nắm chắc đ/l 1, hiểu cách chứng minh đ/l.

2. Kỹ năng:

- HS biết vận dụng đ/l để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng.

3. Thái độ:

- Rèn tính cẩn thận, chính xác trong vẽ hình.

II. CHUẨN BỊ:

- Thước thẳng, compa, bảng phụ

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: (1')

2. Kiểm tra: (10')

- Phát biểu t/c và đ/l về tam giác đồng dạng

3. Bài mới:

ĐVĐ: Không cần đo góc, có nhận biết được 2 tam giác đồng dạng hay không?

Tam giác đồng dạng

Đánh giá bài viết
1 1.212
Sắp xếp theo

    Giáo án Toán lớp 8

    Xem thêm