Giáo án Hình học 8 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 8.

Giáo án Hình học 8 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng với nhiều kiến thức trọng tâm được trình bày logic giúp các em học sinh biết được định nghĩa về hai tam giác đồng dạng, tính chất tam giác đồng dạng, ký hiệu đồng dạng, tỷ số đồng dạng, hiểu được các bước chứng minh định lý.

Giáo án môn Toán Hình học lớp 8

Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 2

Bài 4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

  • HS nắm chắc đ/n về 2 tam giác đồng dạng, t/c tam giác đồng dạng, ký hiệu đồng dạng, tỷ số đồng dạng.
  • HS hiểu được các bước chứng minh định lý.

2. Kĩ năng

- Vận dụng định lý để chứng minh tam giác đồng dạng, dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho trước theo tỷ số đồng dạng.

3. Thái độ

- Cẩn thận, chính xác trong vẽ hình.

II. CHUẨN BỊ

  • GV: Tranh vẽ hình đồng dạng (hình 28)
  • HS: SGK, thước kẻ.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định lớp (1')

2. Kiểm tra

3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HSNỘI DUNG
HĐ 1: Tìm hiểu hình đồng dạng (5')

GV đặt vấn đề: chúng ta vừa được học đ/l Talét trong tam giác. Từ tiết này chúng ta sẽ học tiếp về tam giác đồng dạng.

- Phần thứ nhất ta xét tới hình đồng dạng

GV treo tranh hình 28 tr 69 SGK lên bảng và giới thiệu:

- Bức tranh gồm 3 nhóm hình, mỗi nhóm có 2 hình.

- Em hãy nhận xét về hình dạng, kích thước của các hình trong mỗi nhóm.

HS: các hình trong mỗi nhóm có hình dạng giống nhau.

- Kích thước có thể khác nhau

GV: những hình có hình dạng giống nhau nhưng kích thước có thể khác nhau gọi là những hình đồng dạng.
ở đây ta chỉ xét các tam giác đồng dạng, trước hết ta xét đ/n tam giác đồng dạng.


Hình 28 tr 69 SGK
Đánh giá bài viết
3 824
Sắp xếp theo

    Giáo án Toán lớp 8

    Xem thêm