Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit và Axit cacboxylic

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit và Axit cacboxylic là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các thầy cô trong quá trình biên soạn bài dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như giúp học sinh nhanh chóng nắm bắt nội dung bài.