Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 56

Giáo án môn Hóa học lớp 11

Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 56: Thực hành tính chất hóa học của Etanol, Glixerol, Phenol được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS biết được :

Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:

  • Etanol tác dụng với natri.
  • Glixerol tác dụng với Cu(OH)2.
  • Phenol tác dụng với NaOH, dung dịch brom.

2. Kĩ năng:

  • Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.
  • Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hoá hc.
  • Viết tường trình thí nghiệm.

II. Chuẩn bị: Dung cụ và hoá chất đủ để HS làm thực hành theo nhóm.

1Dụng cụ thí nghiệm:

  • Ống nghiệm - Ống nhỏ giọt - Kẹp gỗ - Giá để ống nghiệm
  • Đèn cồn - Kẹp sắt nhỏ - Dao nhỏ để cắt Na.

Hoá chất: Etanol (C2H5OH khan), phenol, glixerol, kim loại Na, dung dịch NaOH 10%, dung dịch CuSO42%, dung dịch Br2, nước cất.

HS: ôn tập những kiến thức có liên quan đến bài thực hành về etanol, glixerol, phenol. Kẻ bản tường trình vào vở:

STT

Tên thí nghiệm

Cách tiến hành

Hiện tượng

PTPƯ- Giải thích

1

2

3

III. Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, phát vấn.

IV. Các bước thực hiện:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, nắm tình hình lớp.

2. Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh:

3. Tiến hành thí nghiệm:

HÌNH VẼ

CÁCH TIẾN HÀNH

Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với natri

- Cho mẩu Na bằng hạt đậu xanh vào ống nghiệm khô chứa sẵn 2 ml etanol khan.

Bịt miệng ống nghiệm bằng ngón tay cái. Khi phản ứng kết thúc, đưa miệng ống nghiệm lại gần ngọn lửa đèn cồn và bỏ ngón tay bịt miệng ống nghiệm ra. Nhận xét và giải thích các hiện tượng thí nghiệm đã xảy ra.

Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với đồng (II) hiđroxit.

- Chuẩn bị hai ống nghiệm và tiến hành cho các dung dịch hoá chất vào hai ống được tiến hành thứ tự theo như hình vẽ. Lắc nhẹ cả hai ống sau cho vào xong.Quan sát hiện tượng trong hai ống nghiệm. Giải thích.

Thí nghiệm 3: Phenol tác dụng với nước brom

- Tiến hành theo như hình vẽ.

- Quan sát hiện tượng ống nghiệm. Giải thích.

Thí nghiệm 4: Phân biệt etanol, phenol, glixerol

- Hãy phân biệt từng chất trong mỗi ống nghiệm bằng phương pháp hoá học.

Đánh giá bài viết
1 152
Sắp xếp theo
    Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm