Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 29

Giáo án môn Hóa học lớp 11

Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 29: Luyện tập được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố phương pháp thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng lập CTPT theo 3 cách:

 • Từ CTĐGN
 • Từ thành phần phần trăm các nguyên tố
 • Tính từ lượng sản phẩm thu được

3. Thái độ: Tích cực hoạt động nhóm

II. TRỌNG TÂM: Rèn luyện kĩ năng lập CTPT theo 3 cách:

 • Từ CTĐGN
 • Từ thành phần phần trăm các nguyên tố
 • Tính từ lượng sản phẩm thu được

III. CHUẨN BỊ:

 • Giáo viên: Lựa chọn bài tập. Máy chiếu
 • Học sinh: Học bài cũ, làm bài tập

IV. PHƯƠNG PHÁP:

 • Gv đặt vấn đề
 • Hs hoạt động nhóm, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gv

V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục...

2. Kiểm tra bài cũ: Viết các đồng phân cấu tạo của hợp chất có CTPT: C3H8O; C3H6O2

3. Nội dung:

HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS

NỘI DUNG

Hoạt động 1:

- Gv phát vấn hs về từng cách thiết lập CTPT

Hoạt động 1:

- Gv chia lớp thành 6 nhóm:

+ Nhóm 1, 2, 3: Làm BT1 theo 3 cách (Mỗi nhóm 1 cách)

+ Nhóm 4,5,6: Làm BT2 theo 3 cách

Hs: Thảo luận trong 5 phút,

- Đại diện 3 nhóm đầu lên bảng trình bày, hs khác bổ sung

- Gv nhận xét, đánh giá

Thực hiện tương tự với bài tập 2

I. Kiến thức cần nắm vững: sgk

II. Bài tập:

Bài tập 1: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một hợp chất hữu cơ A thu 6,6 gam CO2 và 2,7 gam nước; Tỉ khối hơi của A đối với không khí là 2,552. Lập CTPT của A?

→ CTPT A: C3H6O2

Bài tập 2: Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam một hợp chất hữu cơ A thu 2,688 lit CO2 (đkc) và 2,16 gam nước; Tỉ khối hơi của A đối với hiđro là 30. Lập CTPT của A?

→ A là C2H4O2

4. Củng cố: Củng cố sau mỗi lần nhận xét bài làm

Đánh giá bài viết
1 196
Sắp xếp theo
  Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm