Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 45

Giáo án môn Hóa học lớp 11

Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 45: Kiểm tra 45 phút được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

  • Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh về ankan, anken, ankin và ankađien
  • Kiểm tra kĩ năng viết phương trình hoá học, vận dụng tính chất hoá học của các chất giải bài tập về hỗn hợp, nhận biết ...

II. NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG CẦN KIỂM TRA:

1. Kiến thức:

Ankan: Tính chất hoá học, điều chế

Anken: Tính chất hoá học, điều chế

Ankin: Tính chất hoá học, điều chế axetilen

Ankaddien: Tính chất hoá học, điều chế

2. Kĩ năng:

  • Viết phương trình phản ứng
  • Viết CTCT, gọi tên
  • Phân biệt ankan, anken, ankin
  • Xác định CTPT
  • Tính thành phần phần trăm hỗn hợp khí

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 8 câu trắc nghiệm, 4 câu tự luận

IV. ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM:

Đề kiểm tra:

Phần trắc nghiệm: (4điểm) Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Công thức tổng quát của những hợp chất ankan là:

A. CnH2n+2

B. CnH2n

C. CnH2n-2

D. CnH2n-6

Câu 2: Cho ankan A có tên gọi: 3-etyl-2,4-đimetylhexan. Công thức phân tử của A là:

A. C11H24

B. C9H20

C. C8H18

D. C10H22

Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn một anken, sản phẩm thu được sẽ có:

A.

B.

C.

D.

Câu 4: Hợp chất hữu cơ với CTCT là CH2=C(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH3 có tên gọi:

A. 2,2-đimetylpentan

B. 2,3-đimetylpentan

C. 2,3-đimetylpent-1-en

D. 2,3-đimetylpentin

Câu 5: Cho Isopren tác dụng với dung dịch brom (tỉ lệ 1:1), ở 40oC. Sản phẩm chính thu được là:

A. CH2Br-CBr(CH3)-CH =CH2

B. CH2Br-C(CH3)=CH -CH2Br

C. CH2Br-CBr(CH3)-CHBr -CH2Br

D. CH2Br-CHBr-CH =CH2

Câu 6: Hợp chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng của ankađien?

A. C4H6

B. C4H8

C. C4H10

D. C4H4

Câu 7: Hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankin?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Sục khí axetilen vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3 trong NH3. Hiện tượng gì xảy ra?

A. Xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt

B. Xuất hiện kết tủa màu hồng

C. Xuất hiện kết tủa màu trắng

D. Không có hiện tượng gì

Phần tự luận: (6 điểm)

Câu 1: Viết phương trình hoá học hoàn thành dãy chuyển hoá sau:

Câu 2: Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt: Metan, etilen, but-1-in

Câu 3: Cho 2,24 lít một hỗn hợp khí A (đkc) gồm etan, propan, propilen sục qua dung dịch brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 2,1 gam. Đốt cháy khí còn lại thu được một lượng CO2 và 3,24 gam nước. Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi chất trong A?

Câu 4: Từ metan và những điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học điều chế cao su buna?

(Cho: C=12; O=16; H=1)

Đánh giá bài viết
1 130
Sắp xếp theo
    Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm