Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 51

Giáo án môn Hóa học lớp 11

Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 51: Hệ thống hóa về Hidrocacbon được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Mối quan hệ giữa các loại hiđrocacbon quan trọng

2. Kĩ năng:

 • Lập được sơ đồ quan hệ giữa các loại hiđrocacbon.
 • Viết được các phương trình hoá học biểu diễn mối quan hệ giữa các chất.
 • Tách chất ra khỏi hỗn hợp khí, hỗn hợp lỏng.
 • Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.

3. Thái độ: Phát huy khả năng tư duy của học sinh

II. TRỌNG TÂM: Mối quan hệ giữa các loại hiđrocacbon quan trọng

III. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:

 • Giáo viên: Máy chiếu
 • Học sinh: Học bài cũ

IV. PHƯƠNG PHÁP:

 • Gv đặt vấn đề
 • Hs hoạt động nhóm, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gv

V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục...

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài

3. Nội dung:

Hoạt động 1: Hệ thống hoá về hiđrocacbon

Nắm được CTTQ, cấu tạo, tính chất, ứng dụng của các hiđrocacbon, viết PTHH

 • GV Chia bảng làm 5 cột như bảng 7.2 SGK trang 171. GV yêu cầu một HS lên bảng viết các thông tin gv yêu cầu về ankan, anken, ankin, và ankylbenzen .

HS lên bảng viết

Yêu cầu đạt được như sau:

ankan

anken

ankin

ankylbenzen

Công thức phân tử

CnH2n + 2 (n 1)

CnH2n (n 2)

CnH2n - 2 (n 2)

CnH2n - 6 (n 6)

Đặc điểm cấu tạo

- Chỉ có liên kết đơn C- C và C- H.

- Chỉ có đồng phân mạch cacbon.

- Có một liên kết đơn C= C.

- Có đồng phân mạch cacbon.

- Có đồng phân vị trí liên kết đôi.

- Có đồng phân hình học.

- Có một liên kết đơn C C.

- Có đồng phân mạch cacbon.

- Có đồng phân vị trí liên kết ba.

- Có vòng benzen.

- Có đồng phân mạch cacbon của nhóm ankyl.

- Có đồng phân vị trí tương đối của các nhóm ankyl.

Tính chất vật lí

-Ở điều kiện thường, các hợp chất từ C1 – C4 là chất khí; 5 là chất lỏng hoặc rắn.

-Không màu.

-Không tan trong nước.

Tính

chất

hoá

học.

- Phản ứng thế (halogen).

Thí dụ:

- Phản ứng tách.

Thí dụ:

- Phản ứng oxi hoá.

Thí dụ:

- Phản ứng cộng (H2, Br2, HX…)

Thí dụ:

- Phản ứng trùng hợp.

Thí dụ:

- Phản ứng oxi hoá.

Thí dụ:

- Phản ứng cộng ) H2, Br2, HX…)

Thí dụ:

- Phản ứng thế H liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon liên kết ba ở đầu mạch.

Thí dụ:

- Phản ứng oxi hoá.

Thí dụ:

- Phản ứng thế (halogen, nitro).

Thí dụ:

- Phản ứng cộng

Thí dụ:

- Phản ứng oxi hoá ở mạch nhánh.

Thí dụ:

Đánh giá bài viết
1 137
Sắp xếp theo
  Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm