Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 8

Giáo án môn Hóa học lớp 11

Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 8: Kiểm tra 45 phút được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:

1. Kiến thức: Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh về sự điện li; axit, bazơ, muối; pH; phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

2. Kĩ năng:

Kiểm tra kĩ năng phân loại các chất điện li; viết phương trình điện li; vận dụng điều kiện trao đổi ion; tính pH của dung dịch;

2.1. Viết phương trình điện li, phân biệt chất điện li mạnh, chất điện li yếu

2.2. Nhận biết hiđroxit lưỡng tính, viết phương trình phản ứng

2.3. Nhận biết axit, bazơ, muối

2.4. Tính [H+]; [OH-];[ion] à Tính pH, môi trường

2.5. Vận dụng điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion

II. TRỌNG TÂM:

1.1. Sự điện li: Chất điện li mạnh, chất điện li yếu

1.2. Axit- Bazơ- Muối:

1.2.1. Hiđroxit lưỡng tính

1.2.2. Axit nhiều nấc

1.2.3. Sự điện li của muối

1.3. pH, chất chỉ thị axit-bazơ:

1.3.1. Ý nghĩa tích số ion của nước

1.3.2. Chất chỉ thị axit-bazơ

1.4. Phản ứng trao đổi ion: Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion

III.CHUẨN BỊ:

GV: Ra đề, đáp án, thang điểm.

HS: Học lí thuyết và làm các bài tập trong sgk từ bài 1 đến bài 5.

IV.PHƯƠNG PHÁP:

Tự luận 100 %.

V. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Nội dung:

ĐỀ

Câu 1: Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

a. K2CO3 + HCl

b. H2SO4 + Ba(NO3)2

c. H2SO4 + Al(OH)3

Câu 2: Một dung dịch có [ H+] = 0,001M. Tính [OH-] và pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm. Hãy cho biết màu của giấy pH trong dung dịch này.

Câu 3: Tính nồng độ H+ và pH của dung dịch NaOH 0,10M. Hãy cho biết màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Câu 4: Trình bày các điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li? Lấy ví dụ minh họa?

Đánh giá bài viết
1 337
Sắp xếp theo
    Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm