Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 37

Giáo án môn Hóa học lớp 11

Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 37: Thực hành phân tích định tính nguyên tố được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 • Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện thí nghiệm cụ thể.
 • Phân tích định tính các nguyên tố C và H.

2. Kĩ năng:

 • Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.
 • Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hoá học.
 • Viết tường trình thí nghiệm.

3. Thái độ: Phát huy tinh thần làm việc tập thể của học sinh, học sinh thực hành cẩn thận

II. TRỌNG TÂM: Phân tích định tính C, H;

III. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:

1. Giáo viên: Thí nghiệm định tính cacbon và hiđro

 • Hoá chất: Saccarozơ, CuO, CuSO4 khan, nước vôi trong
 • Dụng cụ: Ống nghiệm, giá sắt, đèn cồn, nút cao su, ống dẫn khí, diêm

2. Học sinh:

 • Bông hút nước, chuẩn bị bài
 • Kẻ bản tường trình vào vở:

STT

Tên thí nghiệm

Cách tiến hành

Hiện tượng

PTPƯ- Giải thích

1

2

3

IV. PHƯƠNG PHÁP: Hoạt động nhóm

V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục...

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung:

Đặt vấn đề: Hiđro cacbon là gì? Để xác định sự có mặt của cacbon và hiđro thì làm thế nào? → Vào bài

HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS

NỘI DUNG

Hoạt động 1:Thí nghiệm 1- Định tính cacbon và hiđro

Mục tiêu: Phân tích định tính cacbon và hiđro

Hoạt động 1:

- Gv phát vấn học sinh về cách tiến hành thí nghiệm 1

* Lưu ý:

+ Để nhận biết được H2O, cần làm với ống nghiệm sạch, khô.

+ Sau khi làm xong thí nghiệm phải rút ống nghiệm chứa dung dịch Ca(OH)2 ra trước sau đó mới tắt đèn cồn.

Hoạt động 2:

- Hs thực hiện thí nghiệm

- Gv bao quát lớp, hướng dẫn khi cần

Hoạt động 3:

- Hs hoàn thành vở thực hành

- Dọn dụng cụ

I. Nội dung thí nghiệm và cách tiến hành

Thí nghiệm 1: Xác định định tính cacbon và hiđro

- Lấy 0,2 gam saccarozơ trộn với 1-2 gam CuO, cho vào ống nghiệm khô + 1 gam CuO phủ kín lên mặt

- Lắp dụng cụ như hình vẽ:

II. Viết tường trình:

Đánh giá bài viết
1 138
Sắp xếp theo
  Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm