Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 60

Giáo án môn Hóa học lớp 11

Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 60: Luyện tập được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Hệ thống hóa về đồng phân, danh pháp, tính chất của anđêhit, xeton

2. Kĩ năng:

 • Viết CTCT, gọi tên, viết PTPƯ minh họa tính chất, vận dụng làm bài tập.
 • Nhận biết anđehit bằng phản ứng hoá học đặc trưng.
 • Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch anđehit trong phản ứng.

3. Thái độ: phát huy khả năng tư duy của học sinh

II. TRỌNG TÂM:

 • Viết CTCT, gọi tên, viết PTPƯ minh họa tính chất, vận dụng làm bài tập.
 • Nhận biết anđehit bằng phản ứng hoá học đặc trưng.
 • Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch anđehit trong phản ứng.

III. CHUẨN BỊ:

 • Giáo viên: Hệ thống câu hỏi, bài tập. Máy chiếu
 • Học sinh: Học bài cũ

IV. PHƯƠNG PHÁP:

 • Gv đặt vấn đề
 • Hs hoạt động nhóm, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gv

V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục...

2. Kiểm tra bài cũ: kết hợp với bài luyện tập.

3. Nội dung:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG

Hoạt động 1:

- Gv phát vấn hs hoàn thành bảng hệ thống kiến thức

Hoạt động 2:

-Gv: Hướng dẫn bt 2

+ Dựa vào phản ứng cộng để xác định loại anđehit →Đơn chức

+ Dựa vào sản phẩm phản ứng cộng là ancol mạch nhánh→Anđehit mạch nhánh để chọn CTCT

Hs: Thảo luận 3’

Hs đại diện lên bảng trình bày

Hs khác nhận xét, bổ sung

- Gv nhận xét, đánh giá

I. Các kiến thức cần nắm vững:

Anđêhit

Xeton

Cấu tạo

R- CHO

Tên quốc tế

Mạch chính bắt đầu từ CHO

Tên → tên HC tương ứng + al

T ên gốc + xeton

Phân lọai

Theo đặc điểm cấu tạo của R : no, không no, thơm

Theo số nhóm chức trong phân tử. Đơn chức, đa chức.

Điều chế

- Ancol bậc 1 → anđêhit

- Oxi hóa hiđrôcacbon

- Ancol bậc 2→ xeton

- Oxi hóa không hoàn toàn cumen ta được axeton và phenol:

Tính chất

- Tính oxi hóa, tính khử

- Không có tính oxi hóa, chỉ có tính khử

II. Bài tập:

Bài tập 1: Cho 0,94 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức, no, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 3,24 gam Ag. Tìm CTPT của 2 anđehit?

Giải:

Vì 2 anđehit nơtron, đơn chức nên gọi CT chung: CnH2n+1CHO (n>0)

(mol)

CnH2n+1CHO+2AgNO3+3NH3+ H2O → CnH2n+1COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

0,015mol 0,03mol

14n + 30 = 63 à n = 1,6

Vậy 2 anđehit là CH3CHO và C2H5 CHO

Bài tập 2: Cho 0,72 gam ankanal A phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra muối axit B và 2,16 gam bạc kim loại. Nếu cho tác dụng với hiđro xúc tác Ni, đun nóng thu được ancol đơn chức mạch nhánh. Xác định CTCT A và viết PTHH?

Giải:

A phản ứng với H2 tạo ancol đơn chức nên A là anđehit đơn chức. Gọi A là RCHO

(mol)

RCHO+2AgNO3 +3NH3→ RCOONH4+ 2Ag + 2NH4NO3

0,01mol 0,02mol

→R là C3H7

Vậy CTPT của A là C3H7CHO

CTCT là CH3-CH2(CHO)-CH3

Đánh giá bài viết
1 67
Sắp xếp theo
  Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm