Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 50

Giáo án môn Hóa học lớp 11

Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 50: Luyện tập được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố, hệ thống hoá kiến thức về cấu tạo, tính chất benzen, đồng đẳng benzen và stiren

2. Kĩ năng:

 • Viết phương trình hoá học
 • Phân biệt các chất
 • Giải bài toán tính khối lượng sản phẩm
 • Tìm CTPT

3. Thái độ: Phát huy tinh thần làm việc tập thể

II. TRỌNG TÂM:

 • Viết phương trình hoá học
 • Phân biệt các chất
 • Giải bài toán tính khối lượng sản phẩm
 • Tìm CTPT

III. CHUẨN BỊ:

 • Giáo viên: Phiếu học tập. Máy chiếu
 • Học sinh: Học bài cũ

IV. PHƯƠNG PHÁP:

 • Gv đặt vấn đề
 • Hs hoạt động nhóm, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gv

V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục...

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài

3. Nội dung:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG

- Gv phát phiếu học tập cho hs

Hs thảo luận 10’, trả lời

Đại diện hs lên bảng trình bày, hs khác nhận xét, bổ sung

- Gv nhận xét, đánh giá, củng cố kiến thức

II. Bài tập:

Bài tập 3: Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen, từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.

Giải:

a) Điều chế C2H4, C2H2 từ metan:

b) Điều chế clobenzen và nitrobenzen từ C6H6

C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

C6H6 + HONO2 C6H5NO2 + H2O

Bài tập 4: Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc dư (xúc tác axit H2SO4 đặc). Hãy tính: Giả sử toàn bộ toluen chuyển thành 2,4,6 – trinitrotoluen (TNT).

a) Khối lượng TNT thu được.

b) Khối lượng HNO3 đã phản ứng

Giải:

C6H5CH3+3HONO2 →C6H5CH3(NO2)3 + 3H2O

- Khối lượng TNT là:

(23,0 x 27,0): 92,0 = 56,75 (kg)

- Khối lượng HNO3 phản ứng là:

(23,0 x 189): 92,0 = 47,25 (kg)

Bài tập 5: Akylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%.

a) Tìm công thức phân tử của x.

b) Viết CTCT và gọi tên chất X.

Giải:

a) Tìm CTPT của X:

Akylbenzen: CnH2n -6.

Lập tỉ số:

suy ra n = 7 Vậy X là: C7H8

b) CTCT X là: C6H5 – CH3 toluen.

Đánh giá bài viết
1 84
Sắp xếp theo
  Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm