Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 49

Giáo án môn Hóa học lớp 11

Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 49: Luyện tập được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố, hệ thống hoá kiến thức về cấu tạo, tính chất benzen, đồng đẳng benzen và stiren

2. Kĩ năng:

 • Viết phương trình hoá học
 • Phân biệt các chất
 • Giải bài toán tính khối lượng sản phẩm
 • Tìm CTPT

3. Thái độ: Phát huy tinh thần làm việc tập thể

II. TRỌNG TÂM:

 • Viết phương trình hoá học
 • Phân biệt các chất
 • Giải bài toán tính khối lượng sản phẩm
 • Tìm CTPT

III. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Phiếu học tập. Máy chiếu

2. Học sinh: Học bài cũ

IV. PHƯƠNG PHÁP:

 • Gv đặt vấn đề
 • Hs hoạt động nhóm, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gv

V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục...

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài

3. Nội dung:

HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS

NỘI DUNG

Hoạt động 1:

- Gv: Củng cố cho hs kiến thức về hiđrocacbon thơm

- Gv phát vấn hs các kiến thức về CTTQ, đặc điểm cấu tạo, tính chất của benzen, đồng đẳng benzen và stiren

Hoạt động 2:

- Gv phát phiếu học tập cho hs

Hs thảo luận 10’, trả lời

Đại diện hs lên bảng trình bày, hs khác nhận xét, bổ sung

- Gv nhận xét, đánh giá, củng cố kiến thức

I. Kiến thức cần nắm vững: sgk

Lưu ý cách gọi tên

II. Bài tập:

Bài tập 1: Viết PTHH.

a - Toluen + Br2 (bột Fe)

b - Toluen + HNO3 đặc (H2SO4 đặc)

c - Benzen + H2 (xt: Ni)

d - Etylbenzen + Cl2

e - Etylbenzen + dd KMnO4 (t0).

g - Stile với dd Br2.

Giải:

C6H5 - C2H5 →C6H5COOH+ 2H2O + CO2

Còn ở đk thường không phản ứng với dd KMnO4.

Bài tập 2: Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các chất lỏng sau: benzen, stiren, toluen, và hex-1-in.

Giải:

- Dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 để nhận biết hex -1-in.

CH3(CH2)3C=CH + [Ag(NH3)2]OH → H2O + 2NH3 + CH3(CH2)3C=CAg

- Dùng dung dịch KMnO4 để nhận biết stiren ở điều kiện thường: mất màu dung dịch KMnO4. Còn toluen làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện đun nóng. Benzen không làm mất màu dung dịch KMnO4.

Đánh giá bài viết
1 97
Sắp xếp theo
  Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm