Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit và Axit cacboxylic

Giáo án Hóa học lớp 11

Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit và Axit cacboxylic với nội dung được biên soạn chi tiết, trình bày logic do đội ngũ giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy nhằm giúp cho học sinh hiểu được tính chất hóa học của andehiy fomic, axit axetic.

Giáo án Hóa bài Anđehit - Xeton

Giáo án Hóa bài Axit cacboxylic

BÀI 47: BÀI THỰC HÀNH 6 TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức:

  • Kiểm chứng tính chất hóa học của andehiy fomic, axit axetic
  • Phản ứng tráng bạc của andehit fomic.
  • Phản ứng của axit axetic với quỳ tím, với natri cacbonat.

2. Kĩ năng

Biết cách thực hiện một số thí nghiệm như phản ứng tráng bạc của andehit fomic, phản ứng của axit axetic.

II. Chuẩn bị

1. Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cốc thủy tinh 100ml, đũa thủy tinh, đèn cồn, giá thí nghiệm, giá để ống nghiệm.

2. Hóa chất: Andehit fomic, axit axeticđặc, H2SO4 đặc, dd AgNO3 1%, dd NH3, dd Na2CO3đặc, dd NaCl bão hòa, giấy quỳ tím.

III. Tiến hành thí nghiệm

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Cho biết tính chất hóa học của andehit fomic, axit axtic

3. Thí nghiệm

Giáo viênNội dung

Hoạt động 1: Phản ứng tráng bạc của andehit fomic

GV: Hướng dẫn học sinh cách tiến hành thí nghiệm

Gv: Quan sát theo dõi học sinh tiến hành thí nghiệm

Chú ý: Phải dùng ống nghiệm sạch, khi cho andehit vào ống nghiệm cần đun nóng nhẹ (không đun sôi), không lắc, để yên ống nghiệm trên giá, vài phút sau sẽ có lớp bạc óng ánh trên thành ống nghiệm

Hs: Tiến hành thí nghiệm theo nhóm, hực hiện theo hướng dẫn, chú ý quan sát hiện tượng xảy ra, giải thích, viết phương trình phản ứng

I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

Thí nghiệm 1: Phản ứng tráng bạc

1. Cách tiến hành: Cho 1ml ddAgNO3 % vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ và nhỏ từ từ từng giọt dd NH3 2M đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết. Nhỏ tiếp 3- 5 giọt dd andehit fomic, sau đó đun nóng nhẹ hh trong 2 phút ở khoảng 60- 700C

2. Hiện tượng: Có 1 lớp kim loại màu xám bám vào ống nghiệm, đó chính là Ag

3. Giải thích: Catin Ag+ tạo phức với NH3, phức này tan trong nước ,andehit khử ionn bạc trong phức đó tạo thành kim loại bạc bám vào thành ống nghiệm

Phương trình pư:

HCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → HCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Đánh giá bài viết
2 3.116
Sắp xếp theo
    Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm