Giáo án Vật lý 12 bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Vật lý 12 bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân giúp quý thầy cô có thêm những tư liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, giúp học sinh hiểu được đặc tính của lực hạt nhân, hệ thức Anh-xtanh.

Giáo án Vật lý lớp 12

Xem thêm