Quy định ba công khai THCS, THPT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quy định ba công khai THCS, THPT 188,5 KB 06/08/2019 8:37:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quy chế công khai cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được Bộ giáo dục và đào tạo ban hành ngày 28/12/2017. Sau đây là nội dung quy chế công khai trong trường THCS, THPT. Mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Quy định ba công khai THCS, THPT
Văn bản giáo dục Xem thêm