Tổng hợp những điều giáo viên không được làm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Những hành vi giáo viên không được làm: Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền; Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học; Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của người học,... Mời các bạn tham khảo.
Văn bản giáo dục Xem thêm