Tổng hợp những điều giáo viên không được làm

Mới đây Bộ giáo dục đã ban hành Thông tư 28 2020 BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học. Theo đó thầy cô không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất; không được bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén nội dung giáo dục. Sau đây là tổng hợp những điều giáo viên không được làm mới nhất theo quy định tại Thông tư 28/2020 BGDĐT.

Về tiêu chuẩn và vai trò của nhà giáo trong môi trường giáo dục

Theo quy định của pháp luật Nhà giáo có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; có năng lực trình độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm; phải có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; có sức khỏe đảm bảo theo yêu cầu nghề nghiệp

Nhà giáo có vai trò rất quan trọng trong môi trường giáo dục, vừa làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục, trừ cơ sở giáo dục quy định của pháp luật. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục khác, giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp gọi là giáo viên; nhà giáo giảng dạy từ trình độ cao đẳng trở lên gọi là giảng viên.Nhà giáo có vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, có vị thế quan trọng trong xã hội, được xã hội tôn vinh.

Về nhiệm vụ của nhà giáo có nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng, đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học. Học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học.

Về quyền của nhà giáo

Nhà giáo có quyền được giảng dạy theo chuyên môn đào tạo của mình, truyền đạt kiến thức của mình cho người học. Giáo viên được đào tạo,, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Nhà giáo được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học. Nhà giáo được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể. Nhà giáo được nghỉ hè theo quy định của Chính phủ và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

Những hành vi giáo viên không được làm

Những điều giáo viên không được làm theo Thông tư 28

a) Không xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức.
b) Không gian lận trong kiểm tra đánh giá, cố ý đánh giá sai kết quả giáo dục của học sinh.
c) Không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất.
d) Không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén nội dung giáo dục.
đ) Không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể người khác; không hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.

Những điều giáo viên không được làm theo Thông tư 12 2011 BGDĐT

Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT

Điều 35. Các hành vi giáo viên không được làm

Giáo viên không được có các hành vi sau đây:

1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp

2. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

3. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

5. Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp.Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

Các hành vi giáo viên mầm non không được làm

Riêng đối với các hành vi giáo viên và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non không được làm được quy định tại Điều 40 Điều lệ Trường mầm non mới nhất ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2014 như sau:

1. Các hành vi giáo viên không được làm:

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp;

b) Xuyên tạc nội dung giáo dục;

c) Bỏ giờ; Bỏ buổi dạy; Tùy tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục;

d) Đối xử không công bằng đối với trẻ em;

e) Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền;

f) Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; Làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

2. Các hành vi nhân viên không được làm:

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp;

b) Đối xử không công bằng đối với trẻ em;

c) Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; Làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em.

11 điều giáo viên không được làm

Ngoài ra theo Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT quy định về đạo đức nhà giáo thì Giáo viên không được làm 11 điều sau đây:

1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân.

2. Gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

3. Trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.

4. Xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác. Làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.

5. Tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định.

6. Hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.

7. Sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi.

8. Gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng.

9. Sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.

10. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường.

11. Tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại.

Mời các bạn xem thêm các bài viết khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của VnDoc.

Đánh giá bài viết
6 17.112
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm