Trạng từ trong tiếng Anh

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Trạng từ trong tiếng Anh 160 KB 13/02/2015 9:44:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Trạng từ trong tiếng Anh hay còn gọi là phó từ, còn gọi là adverb. Trạng từ là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu.
Xem thêm các thông tin về Trạng từ trong tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm