Trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ trong tiếng Anh là một loại từ trong tiếng Anh mà bạn gặp thường xuyên khi học tiếng Anh. Loại rất hay được sử dụng và xuất hiện trong hầu hết các câu tiếng Anh. Cũng giống như tính từ trong tiếng Anh, trạng từ có thể được phân loại theo nghĩa hoặc theo vị trí của chúng trong câu. VnDoc giới thiệu với các bạn tài liệu trạng từ trong tiếng Anh này giúp các bạn trong quá trình học tập và sử dụng tiếng Anh.

Trạng từ trong tiếng Anh

1. Định nghĩa:

Trạng từ dùng để tính chất/phụ nghĩa cho một từ loại khác trừ danh từ và đại danh từ.

2. Phân loại trạng từ.

Trạng từ có thể được phân loại theo ý nghĩa hoặc theo vị trí của chúng trong câu. Tuỳ theo ý nghĩa chúng diễn tả, trạng từ có thể được phân loại thành:

2.1. Trạng từ chỉ cách thức (manner): Diễn tả cách thức một hành động được thực hiện ra sao? (một cách nhanh chóng, chậm chạp, hay lười biếng …) Chúng có thể để trả lời các câu hỏi với How?

Ví dụ:

He runs fast

She dances badly

I can sing very well

Chú ý: Vị trí của trạng từ chỉ cách thức thường đứng sau động từ hoặc đứng sau tân ngữ (nếu như có tân ngữ).

Ví dụ:

She speaks well English. [không đúng]

She speaks English well. [đúng]

I can play well the guitar. [không đúng]

I can play the guitar well. [đúng]

2.2. Trạng từ chỉ thời gian (Time): Diễn tả thời gian hành động được thực hiện (sáng nay, hôm nay, hôm qua, tuần trước …).

Chúng có thể được dùng để trả lời với câu hỏi WHEN? When do you want to do it? (Khi nào?)

Các trạng từ chỉ thời gian thường được đặt ở cuối câu (vị trí thông thường) hoặc vị trí đầu câu (vị trí nhấn mạnh).

Ví dụ:

I want to do the exercise now!

She came yesterday.

Last Monday, we took the final exams.

Đánh giá bài viết
1 2.010
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm