Tính từ trong tiếng Anh

Tính từ trong tiếng Anh là một loại từ phổ biến và gặp thường xuyên trong quá trình học tiếng Anh. Tính từ là từ bổ trợ cho danh từ hoặc đại từ, nó giúp miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà danh từ đó đại diện. Tuy nhiên trong một câu, một đoạn văn có thể xuất hiện nhiều tính từ và chúng nằm ở vị trí khác nhau tuỳ thuộc vào tính từ đó chỉ cái gì. VnDoc xin giới thiệu đến các bạn tài liệu về tính từ và vị trí của nó trong tiếng Anh nhằm giúp các bạn nắm rõ thêm cách sử dụng loại từ này.

Tính từ trong tiếng Anh

1. Định nghĩa:

Tính từ là từ dùng để phẩm định cho danh từ bằng cách miêu tả các dặc tính của sự vật mà danh từ đó đại diện.

2. Phân loại tính từ: Tính từ có thể được phân loại theo vị trí hoặc chức năng:

2.1 Tính từ phân loại theo vị trí:

a. Tính từ đứng trước danh từ

  • a good pupil (một học sinh giỏi)
  • a strong man (một cậu bé khỏe mạnh)

Hầu hết tính từ trong tiếng Anh khi được dùng để tính chất cho danh từ đều đứng trước danh từ, ngược lại trong tiếng Việt tính từ đứng sau danh từ mà nó phẩm định. Thông thường, những tính từ đứng trước danh từ cũng có thể đứng một mình, không có danh từ theo sau như nice, good, bad, long, short, hot, happy, beautiful... Tuy nhiên, một số ít tính từ lại chỉ đứng một mình trước danh từ như: former, latter, main…

b. Tính từ đứng một mình, không cần bất kì danh từ nào đứng sau nó:

Ví dụ: The boy is afraid.

The woman is asleep.

The girl is well.

She soldier looks ill.

Các tính từ như trên luôn luôn đứng một mình, do đó chúng ta không thể nói:

Ví dụ: an afraid boy

an asleep woman

a well woman

Đánh giá bài viết
1 2.473
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm