Từ vựng hay gặp nhất trong kỳ thi TOEIC

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đối với những người đã lâu không luyện tập tiếng Anh hoặc những người mới bắt đầu học TOEIC sẽ gặp khó khăn với phần từ vựng trong TOEIC. Và chính phần từ vựng là phần khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn nhất trong bài thi này. Vì vậy hãy ôn tập từ vựng hay gặp nhất trong kỳ thi TOEIC cùng VnDoc.com!
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm