Từ vựng tiếng Anh về Đặc điểm và Thuật ngữ Địa lý

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Từ vựng tiếng Anh về Đặc điểm và Thuật ngữ Địa lý là bộ từ vựng tiếng Anh vô cùng hữu ích dành cho các bạn ôn tập và học từ vựng về chuyên ngành Địa lý. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo nhé!
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm