Viết đoạn văn miêu tả cảnh sông nước

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Văn tả cảnh lớp 5: Viết đoạn văn miêu tả cảnh sông nước cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng làm bài văn miêu tả.
Văn miêu tả lớp 5 Xem thêm