Võ Hoàng My Văn học Lớp 12

Em có tán thành với ý kiến sau đây về nhận định bài Sóng của Xuân Quỳnh không?

Có nhận định: Qua bài Sóng, Xuân Quỳnh "đã thể hiện được một tình yêu có tính chất truyền thống như tình yêu muôn đời nhưng vẫn mang tính chất hiện đại của tình yêu hôm nay" Từ những nội dung đã tìm hiểu, em có tán thành với ý kiến trên không? Vì sao?

Văn học Xem thêm