Excel - Hàm Dmax, hàm lấy giá trị nhất lớn nhất trong hàng, cột

Excel - Hàm Dmax, hàm lấy giá trị nhất lớn nhất trong hàng, cột

Dmax là hay được gọi là hàm trả về giá trị lớn nhất trong một cột hay hàng của một danh sách hay một bảng dữ liệu theo một điều kiện nào đó. Dmax là hàm dùng để tìm giá trị lớn nhất của một trường dữ liệu (Field) thuộc danh sách cơ sở dữ liệu (Database) thỏa mãn điều kiện cho trước (Criterial). Là hàm thông dụng trong Excel. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng hàm này.

Excel - Hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm trong Excel

Excel - Hàm AVERAGE, hàm tính trung bình cộng

Excel - Hàm Vlookup, hàm dò tìm giá trị theo cột, ví dụ và cách dùng

Excel - Hàm Match trong Excel

Excel - Hàm COUNTBLANK, Hàm đếm các ô rỗng

Hàm SUMIF, hàm tính tổng có điều kiện

CÁCH SỬ DỤNG HÀM DMAX TRONG EXCEL

Cú Pháp Hàm: Dmax(Database, Field, Criterial)

Để hiểu rõ hơn về hàm Dmax, xét ví dụ sau:

Cho danh sách bảng điểm học sinh (hình dưới), tìm điểm cao nhất trong lớp 9A. Chúng ta sử dụng DMAX để tìm điểm cao nhất.

Hàm Dmax trong Excel

Với công thức cho ô C10: =DMAX(B2:D8;D2;C2:C3)

hoặc =DMAX(B2:D8;"Điểm";C2:C3)

Ta được kết quả như hình dưới.

Hàm Dmax trong Excel

Tuy nhiên để thuận tiện hơn bạn nên tạo thêm vùng điều kiện trường Lớp ở phía dưới để lấy Criterial.

Qua các ví dụ trên đây, chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ hơn về cú pháp, cách sử dụng hàm DMAX trong Excel. Sử dụng hàm này bạn có thể lấy được giá trị lớn nhất của hàng hoặc cột trong vùng dữ liệu cho trước, bởi vậy DMAX được sử dụng khá nhiều trong thống kê và thao tác trên bảng tính.

Đánh giá bài viết
1 2.222
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm