Excel - Hàm Match trong Excel

Excel - Hàm Match trong Excel, ví dụ và cách dùng

Hàm MATCH trong Excel tìm kiếm một mục xác định trước trong một phạm vi ô, và trả về vị trí tương đối (hay chính là số thứ tự) của mục trong phạm vi đó. Hàm MATCH được ứng dụng rất nhiều khi tính toán trên bảng tính Excel. Hãy theo dõi bài viết sau để biết cú pháp cũng như cách sử dụng của hàm MATCH.

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM MATCH TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA

Cú Pháp: MATCH(Lookup_value,Lookup_array,[Match_type])

Trong Đó:

  • Lookup_value: Giá trị tìm kiếm,có thể là một giá trị số, văn bản, giá trị logic hay một tham chiếu ô đến một số, văn bản hay giá trị logic, bắt buộc
  • Lookup_array: Mảng để tìm kiếm, bắt buộc
  • Match_type: Kiểu tìm kiếm. Không bắt buộc.

Có 3 kiểu tìm kiếm là:

  • 1:Less than (Nhỏ hơn giá trị tìm kiếm)
  • 0: Exact match (Chính xác giá trị tìm kiếm)
  • -1:Greater than ( Lớn hơn giá trị tìm kiếm)

Khi bỏ qua không nhập gì thì hàm MATCH mặc định là 1.

Ví dụ minh họa: Cho danh sách một nhóm học sinh, tìm thứ tự lớp của từng học sinh trong bảng ở dưới:

Hàm Match trong Excel

Công thức ô D3 là: =MATCH(C3,$C$10:$C$12,0)

Ta có kết quả:

Hàm Match trong Excel

Muốn tính giá trị của các ô number tiếp theo thì các bạn chỉ cần trỏ chuột vào góc ô kết quả vừa thu được, nó sẽ hiện ra 1 hình dấu cộng và bạn chỉ cần dùng chuột kéo xuống các ô phía dưới, sẽ tự động sao chép công thức và hiển thị kết quả các ô đó. Chỉ cần tính kết quả cho một ô bạn đã có thể ra kết quả cho các ô tiếp theo rồi..

Hàm Match trong Excel

Với cú pháp và cách sử dụng khá đơn giản của hàm Match, bạn có thể dò tìm một mục xác định trước trong phạm vi tìm kiếm và kết quả trả về là vị trí của mục ( số thứ tự ). Ngoài ra, bạn có thể kết hợp hàm Match với hàm Index trong Excel để sử dụng linh hoạt hơn trong tính toán và thống kê.

Đánh giá bài viết
1 290
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm