Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 8: Lesson four

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 8

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 8: Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 8 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

bike: xe đạp

kite: diều

white: trắng

line: hàng

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

Ride your bike. Fly your kite.

The bike is red. The kite is white.

White kite, white kite.

Count the children in the line.

All together there are nine.

Nine in the line. Nine in the line.

Dịch:

Đạp xe đạp của bạn. Thả diều của bạn

Xe đạp màu đỏ. Diều màu trắng

Diều màu trắng, diều màu trắng.

Đếm những đứa trẻ trong hàng

Tất cả có 9

9 đứa trẻ trong hàng. 9 đứa trẻ trong hàng.

3. Read the chant again. Circle the sound i_e

4. Listen and complete the word.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

2. bike

3. white

4. kite

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 8: Lesson five

Đánh giá bài viết
1 1.149
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm