Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 8: Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 8

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 8: Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 8 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

What's the weather like? => It's windy.

It's raining.

Put on your sun hat.

Don't put on your coat.

Dịch:

Thời tiết thế nào? => Có gió

Trời đang mưa.

Đội mũ của cháu vào.

Đừng mặc áo khoác.

3. Look and say raining/windy/ hot/ snowing/ sunny

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

2. It's snowing

3. It's sunny.

4. It's hot.

5. It's raining.

4. Write. Put on/ Don't put on/ Open/ Don't open.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

1. Open the window.

2. ______ your coat.

3. ______ the window.

4. ______ your hat.

Hướng dẫn:

2. Don't put on

3. Don't open

4. Put on

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 8: Lesson three

Đánh giá bài viết
6 1.647
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm