Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 8: Lesson one

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 8

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 8: Lesson one được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson One. Words - Unit 8 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

raining: trời mưa

windy: gió

hot: nóng

snowing: tuyết

sunny: trời nắng

3. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

1. A. Let's walk to the store.

B. What's the weather like?

C. It's sunny.

2. A.Don't put on your coat, Billy. It's hot today.

B. Put on your sun hats, please.

3. B. Oh, no. It's windy.

C. My hat!

4. D. Oh no! Now it's raining.

A. Let's go home.

5. C. Quick, Grandpa. Open the door, please.

B. Oh no. I don't have the key!

6. D. Oh

C. Agh

E. Oh no. you're all wet!

Dịch:

1. A. Hãy đi bộ tới cửa hàng.

B. Thời tiết thế nào?

C. Trời nắng.

2. A. Đừng mặc áo khoác, Billy, hôm nay nóng.

B. Các cháu hãy đội mũ vào.

3. B. Oh, không. Có gió.

C. Mũ của cháu!

4. D. Oh không! Bây giờ trời mưa.

A. Hãy về nhà.

5. C. Nhanh lên ông. Ông mở cửa nữa.

B. Oh không. Ông không mang chìa khóa!

6. D. Oh

C. Agh

E. Oh không. Mọi người ướt hết rồi!

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 8: Lesson two

Đánh giá bài viết
14 4.410
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm