Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 7: Lesson five

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 7

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 7: Lesson five được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 7 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Reading

1. Look at the pictures. Where does she work? What animals can you see?

Hướng dẫn:

She works at Saigon Zoo.

I can see elephants, giraffes,lion, and tigers.

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

She works at Saigon Zoo!

I'm at Saigon Zoo with Vy. Vy works at the zoo. She looks after the big animals: elephants, giraffes, lions, and tigers.

Vy says,

"My favorite animals are the elephants. We have six elehants at the zoo."

Vy gets up every day at six o'clock. She starts work at seven o'clock. She feeds the lions and tigers. They eat meat. Then she feeds the giraffes and the elehants. They eat vegetables. Vy says, "I go home at three o'clock. I'm always happy. I love my job!"

Dịch:

Cô ấy làm việc ở Vườn Thú Sài Gòn

Tôi ở vườn thú Sài Gòn cùng Vu. Vy làm việc ở vườn thú. Cô ấy chăm sóc những con vật lớn như: voi, hươu, sư tử và hổ.

Vy nói,

"Động vật yêu thích của tôi là voi. Chúng tôi có 6 con voi trong vườn thú".

Vy thức dậy hằng ngày lúc 6 giờ. Cô ấy bắt đầu làm việc lúc 7 giờ. Cô ấy cho sư tử và hổ ăn. Chúng ăn thịt. Sau đó cô ấy cho hươu và voi ăn. Chúng ăn rau. Vy nói, "Tôi về nhà lúc 3 giờ. Tôi luôn luôn hạnh phúc. Tôi yêu công việc của tôi!"

3. Read again. Circle the false word and write the correct word.

1. Vy works at a station. __zoo___.

2. Her favorite animals are the tigers.____

3. There are four elephants at the zoo. ____

4. Vy gets up at nine o'clock. _____

5. The lions eat salad. _____

Hướng dẫn:

2. Her favorite animals are the tigers.=> elephants

3. There are four elephants at the zoo. => six

4. Vy gets up at nine o'clock. => six

5. The lions eat salad. => meat

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 7: Lesson six

Đánh giá bài viết
2 1.128
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm