Giải bài tập SBT Sinh Học 8 bài 29

Giải Sách bài tập Sinh Học 8 bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

Giải bài tập SBT Sinh học 8 bài 29 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, trả lời ngắn gọn, rõ ràng các câu hỏi trong sách bài tập môn Sinh học lớp 8. Đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo.

Giải Sách bài tập Sinh Học 8 Bài 29

Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

I - Bài tập nhận thức kiến thức mới

Bài tập 1 (trang 73 VBT Sinh học 8):

1. Đặc điểm cấu tạo trong của ruột non có ý nghĩa gì với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng?

2. Căn cứ vào đâu người ta khẳng định rằng ruột non là cơ quan chủ yếu của hệ tiêu hóa, đảm nhận vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng?

Trả lời:

1. Đặc điểm cấu tạo trong của ruột non có ý nghĩa với chức năng hấp thụ:

- Lớp niêm mạc ruột có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ: tăng diện tích bề mặt trong của ruột (gấp khoảng 600 lần so với diện tích mặt ngoài).

- Ruột non dài (2,8 – 3m ở người trưởng thành), tổng diện tích bề mặt bên trong đạt tới 400 – 500 m2: hấp thu có hiệu quả các chất dinh dưỡng.

- Ruột non có mạng mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày đặc, phân bố tới từng lông ruột: các chất được hấp thụ theo 2 con đường là máu và bạch huyết.

2. Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng diễn ra chủ yếu ở ruột non.

- Ruột non có bề mặt hấp thụ rất lớn (400 - 500m2), lớn nhất so với các đoạn khác của ống tiêu hóa. Ruột non có hệ mao mạch máu và mạch bạch huyết dày đặc .

- Thực nghiệm phân tích thành phần các chất dinh dưỡng của ống tiêu hóa chứng tỏ sự hấp thụ các chất dinh dưỡng diễn ra ở ruột non.

Bài tập 2 (trang 73-74 VBT Sinh học 8):

1. Liệt kê các chất dinh dưỡng được vận chuyển về tim rồi theo hệ tuần hoàn tới các tế bào của cơ thể, vào các cột phù hợp trong bảng sau:

2. Gan đóng vai trò gì trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng về tim?

Trả lời:

1. Hoàn thành bảng:

Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường máu

Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường bạch huyết

Đường đơn

Axit amin

30% lipit (đã biến đổi thành axit béo và glixêrin)

Muối khoáng

Nước

Vitamin tan trong nước

Các vitamin tan trong dầu

70% lipit (đã biến đổi thành axit béo và glixêrin)

2. Gan tham gia điều hòa nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu được ổn định, đồng thời khử các chất độc có hại với cơ thể.

Bài tập 3 (trang 74 VBT Sinh học 8): Vai trò chủ yếu của ruột già trong quá trình tiêu hóa ở cơ thể người là gì?

Trả lời:

Vai trò chủ yếu của ruột già là hấp thụ nước và thải phân.

II - Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức cơ bản

Bài tập (trang 74 VBT Sinh học 8): Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống những câu sau:

Trả lời:

Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng diễn ra chủ yếu ở ruột non. Các chất được hấp thụ tuy đi theo hai đường máu và bạch huyết nhưng cuối cùng vẫn được hòa chungphân phối đến các tế bào cơ thể.

Gan tham gia điều hòa nồng độ các chất trong máu được ổn định, đồng thời khử các chất độc có hại với cơ thể.

Vai trò chủ yếu của ruột già là hấp thụ nước và thải phân.

III - Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức

Bài tập 1 (trang 74 VBT Sinh học 8): Những đặc điểm cấu tạo nào của ruột non để đảm nhận tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng?

Trả lời:

- Lớp niêm mạc ruột có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ: tăng diện tích bề mặt trong của ruột (gấp khoảng 600 lần so với diện tích mặt ngoài).

- Ruột non dài (2,8 – 3m ở người trưởng thành), tổng diện tích bề mặt bên trong đạt tới 400 – 500 m2

- Ruột non có mạng mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày đặc, phân bố tới từng lông ruột

Bài tập 2 (trang 75 VBT Sinh học 8): Với một khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì?

Trả lời:

Với một khẩu phần ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng và sự tiêu hóa là hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non gồm: đường, axit béo và glixêrin, các axit amin, các vitamin, các muối khoáng và nước.

Bài tập 3 (trang 75 VBT Sinh học 8): Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Trả lời:

Những đặc điểm cấu tạo của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng:

a) Dài từ 2,8 – 3m.

b) Tổng diện tích bề mặt bên trong của ruột non đạt tới 400 – 500m2.

c) Có mạng mao mạch máu và bạch huyết dày đặc, phân bổ tới từng lông ruột.

x

d) Cả a, b và c.

e) Chỉ a và b.

Ngoài tài liệu Sinh học lớp 8 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 8Đề thi học kì 2 lớp 8 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
8 2.010
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Sinh 8 Xem thêm