Giải bài tập SBT Sinh Học 8 bài 27

Giải Sách bài tập Sinh Học 8 bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Giải bài tập SBT Sinh học 8 bài 27 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, trả lời ngắn gọn, rõ ràng các câu hỏi trong sách bài tập môn Sinh học lớp 8. Đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo.

Giải Sách bài tập Sinh Học 8 Bài 27

Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

I - Bài tập nhận thức kiến thức mới

Bài tập 1 (trang 69-70 VBT Sinh học 8):

1. Trình bày các đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày.

2. Căn cứ vào các đặc điểm cấu tạo, dự đoán xem ở dạ dày có thể diễn ra các hoạt động tiêu hóa nào?

Trả lời:

1. Cấu tạo của dạ dày:

- Thành dạ dày có 4 lớp: màng bọc, lớp cơ, lớp dưới niêm mạc, lớp niêm mạc.

- Dạ dày có hình dạng 1 cái túi thắt 2 đầu với dung tích tối đa khoảng 3 lít, có lớp cơ dày và khỏe (từ ngoài vào trong: cơ dọc, cơ vòng, cơ chéo).

- Lớp niêm mạc có nhiều tuyến tiết dịch vị.

2. Nhờ có lớp có dày và nhiều tuyến tiết dịch vị nên dạ dày biến đổi thức ăn về mặt lí học và hóa học.

Bài tập 2 (trang 70-71 VBT Sinh học 8):

1. Từ những thông tin được nêu trong SGK, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng sau:

2. Sự đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột nhờ hoạt động của cơ quan, bộ phận nào?

3. Loại thức ăn gluxit và lipit được tiêu hóa trong dạ dày như thế nào?

Thử giải thích vì sao prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân hủy nhưng prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo vệ và không bị phân hủy?

Trả lời:

1. Hoàn thành bảng sau:

Biến đổi thức ăn ở dạ dày

Các hoạt động tham gia

Cơ quan hay tế bào thực hiện

Tác dụng của hoạt động

Biến đổi lí học

Co bóp, làm nhuyễn, nhào trộn

3 lớp cơ (cơ dọc, cơ vòng, cơ chéo)

Thức ăn được làm nhuyễn và đảo trộn thấm đều dịch vị

Biến đổi hóa học

Chất nhày, pepsinôgen, HCl được tiết ra

Tuyến vị

Phân cắt 1 phần protêin thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin. Chất nhày giúp ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin và HCl.

2. Sự đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột nhờ sự co bóp của dạ dày và sự phối hợp co của cơ vòng ở môn vị.

3. Loại thức ăn gluxit và lipit được làm nhuyễn và thấm đều dịch vị nhờ sự co bóp của dạ dày.

4. Chất nhày được tiết ra, phủ lên bề mặt niêm mạc, ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin và HCl, vì vậy prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo vệ và không bị phân hủy.

II - Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức cơ bản

Bài tập (trang 71 VBT Sinh học 8): Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống của những câu sau:

Trả lời:

Nhờ cấu tạo đặc biệt của dạ dày nên thức ăn xuống đây được làm nhuyễnđảo trộn cho thấm đều dịch vị, loại thức ăn prôtêin được phân cắt một phần thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 loại axit amin. Thức ăn được tiêu hóa ở đây từ 3 – 6 giờ rồi được đẩy dần từng đợt xuống ruột non.

III - Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức

Bài tập 1 (trang 71 VBT Sinh học 8): Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào?

Trả lời:

Ở dạ dày diễn ra các hoạt động tiêu hóa:

- Biến đổi lí học của thức ăn (dạ dày co bóp làm nhuyễn, đảo trộn thức ăn và đẩy thức ăn xuống ruột).

- Biến đổi hóa học của thức ăn (dạ dày tiết dịch vị biến đổi hóa học thức ăn, prôtêin được phân cắt một phần thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 loại axit amin).

Bài tập 2 (trang 71 VBT Sinh học 8): Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Trả lời:

Với khẩu phần thức ăn đầy đủ, sau khi tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp?

a) Prôtêin.

b) Lipit.

c) Gluxit.

d) Chỉ a và c.

x

e) Cả a, b và c.

Ngoài tài liệu Sinh học lớp 8 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 8Đề thi học kì 2 lớp 8 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
9 2.882
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Sinh 8 Xem thêm