Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Giải bài tập Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8. Lời giải hay bài tập Toán 8 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 5 trang 44: Thực hiện phép cộng:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 5 trang 45: Thực hiện phép cộng:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại sốGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Lời giải

x2 + 4x = x(x + 4); 2x + 8 = 2(x + 4)

⇒ MTC = 2x(x + 4)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 5 trang 45: Thực hiện phép cộng:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Lời giải

6y – 36 = 6(y – 6); y2 - 6y = y(y - 6)

⇒ MTC = 6y(y – 6)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 5 trang 46: Áp dụng các tính chất trên đây của phép cộng các phân thức để làm phép tính sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Bài 21 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Bài 24 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1): Một con mèo đuổi bắt một con chuột. Lần đầu mèo chạy với vận tốc x m/s. Chạy được 3m thì mèo bắt được chuột. Mèo vờn chuột 40 giây rồi thả cho chuột chạy. Sau đó 15 giây mèo lại đuổi bắt nhưng với vận tốc lần đầu là 0,5 m/s. Chạy được 5m mèo lại bắt được chuột. Lần này thì mèo cắn chết chuột. Cuộc săn đuổi kết thúc. Hãy biểu diễn qua x:

- Thời gian lần thức nhất mèo đuổi bắt được chuột.

- Thời gian lần thứ hai mèo đuổi bắt được chuột.

- Thời gian kể từ đầu cho đến khi kết thúc cuộc săn.

Lời giải:

- Thời gian lần thứ nhất mèo đuổi bắt được chuột là:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

- Thời gian lần thứ hai mèo đuổi bắt được chuột là:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

- Thời gian kể từ đầu đến khi kết thúc cuộc săn:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Bài 25 (trang 47 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính cộng các phân thức sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Lời giải:

a)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

b)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

c)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

d)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

e)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Bài 26 (trang 47 SGK Toán 8 Tập 1): Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11600m3 đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn nên máy làm việc với năng suất trung bình x m3/ngày và đội đào được 5000m3. Sau đó công việc ổn định hơn, năng suất của máy tang 25m3/ngày.

Hãy biểu diễn:

- Thời gian xúc 5000m3 đầu tiên.

- Thời gian làm nốt phần việc còn lại.

- Thời gian làm việc để hoàn thành công việc.

Lời giải:

Thời gian xúc 5000m3 đầu tiên là:

\frac{5000}{x} ngày

Phần việc còn lại là: 11600 – 5000 = 6600 (m3)

Năng suất làm việc ở phần việc còn lại: x + 25 (m3)

Thời gian làm nốt phần việc còn lại:

\frac{6600}{x+25} ngày

Thời gian làm việc để hoàn thành công việc:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan

Giải bài tập trang 22, 23 SGK Toán lớp 8 tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Giải bài tập SGK trang 26, 27 Toán 8 tập 1: Chia đơn thức cho đơn thức

Đánh giá bài viết
18 3.314
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán 8 - Giải Toán 8 Xem thêm