Phép cộng các phân thức đại số

Chuyên đề Toán học lớp 8: Phép cộng các phân thức đại số được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề: Phép cộng các phân thức đại số

A. Lý thuyết

1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức

Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức.

Ta có thể viết như sau:Lý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

Ví dụ: Cộng hai phân thứcLý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

Hướng dẫn:

Lý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau.

Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Ta có thể viết như sau:Lý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

Ví dụ 1: Cộng hai phân thứcLý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

Hướng dẫn:

Ta có: 2x - 2 = 2( x - 1 ); x2 - 1 = ( x - 1 )( x + 1 ) ⇒ MTC = 2( x - 1 )( x + 1 ).

Lý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

Ví dụ 2: Cộng các phân thức Lý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

Hướng dẫn:

Lý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Kết quả của phép cộngLý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số là?

Lý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

Lý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

Chọn đáp án B.

Bài 2: Kết quả của phép cộngLý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số là?

A. 4/(xy2) B. 4/(xy3) C. 2/(x2y2) D. 2/(yx2)

Lý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

Chọn đáp án A.

Bài 3: Rút gọn biểu thứcLý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số được kết quả là?

A. 3 B. -3 C. 3/(x - 5) D. (- 3)/(x - 5).

Lý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

Chọn đáp án A.

Bài 4: Rút gọn biểu thứcLý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số được kết quả là?

A. 3 - x. B. x - 3 C. x + 3. D. - x - 3.

Lý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

Chọn đáp án B.

Bài 5: Rút gọn biểu thứcLý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số được kết quả là?

A. (2x + y)/(xy)

B. (2x - y)/(xy)

C. (- 2x - y)/(xy)

D. (y - 2x)/(xy)

Lý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

Chọn đáp án C.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Thực hiện phép cộng các phân thức sau:

Lý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

Hướng dẫn:

Lý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

Lý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

Bài 2: Rút gọn biểu thức

Lý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

Hướng dẫn:

Ta có

Lý thuyết: Phép cộng các phân thức đại số

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 8: Phép cộng các phân thức đại số . Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 8, Giải bài tập Toán lớp 8, Giải VBT Toán lớp 8VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
7 11.197
Sắp xếp theo
    Chuyên đề Toán 8 Xem thêm