Phép trừ các phân thức đại số

Chuyên đề Toán học lớp 8: Phép trừ các phân thức đại số được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề: Phép trừ các phân thức đại số

A. Lý thuyết

1. Phân thức đối.

Hai phân thức được gọi là phân thức đối nếu tổng của chung bằng 0.

Tổng quát: Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

+ Phân thức đối của phân thứcLý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

+ Phân thức đối của phân thứcLý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

Ví dụ: Tìm phân thức đối của các phân thức sau: Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

Hướng dẫn:

+ Phân thức đối của phân thức (x - 1)/(x + 2) là (1 - x)/(x + 2).

+ Phân thức đối của phân thức 1/(2x) là - 1/(2x).

+ Phân thức đối của phân thức (- 2x)/(x + 3) là (2x)/(x + 3).

2. Phép trừ

Muốn trừ phân thức A/B cho phân thức C/D, ta cộng phân thức A/B cho phân thức đối của phân thức C/D.

Ta có thể viết như sau:Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

Kết quả của phép trừ A/B cho C/D được gọi là hiệu của A/B và C/D.

Ví dụ: Trừ hai phân thức:Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

Hướng dẫn:

Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Rút gọn biểu thứcLý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số được kết quả là ?

A. 1/(xy) B. - 1/(xy) C. (x - 1)/(xy) D. (1 - x)/(xy)

Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

Chọn đáp án B.

Bài 2: : Rút gọn biểu thứcLý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số được kết quả?

A. 1/2 B. - 1/2.

C. 1/(10x - 4) D. - 1/(10x - 4).

Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

Chọn đáp án A.

Bài 3: Thức hiện phép trừ phân thứcLý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số được kết quả là?

A. - 1/x. B. 1/(x + 3). C. 1/x D. - 1/(x + 3)

Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

Chọn đáp án C.

Bài 4: Thực hiện phép tínhLý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số được kết quả là?

A. 3/(x2 - 1) B. 3/(1 - x2) C. 3 D. -3

Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

Chọn đáp án C.

Bài 5: Rút gọn biểu thứcLý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số được kết quả là?

Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

Chọn đáp án A.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:

Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

Hướng dẫn:

Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

Bài 2: Thực hiện các phép tính sau:

Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

Hướng dẫn:

Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 8: Phép trừ các phân thức đại số . Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 8, Giải bài tập Toán lớp 8, Giải VBT Toán lớp 8VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
8 4.146
Sắp xếp theo
    Chuyên đề Toán 8 Xem thêm