Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Giải bài tập Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8. Lời giải hay bài tập Toán 8 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 48: Làm tính cộng:
Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Lời giải
Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 49: Tìm phân thức đối của

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Lời giải

Phân thức đối của

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 49: Làm tính trừ phân thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 49: Thực hiện phép tính

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Lời giải
Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Bài 28 (trang 49 SGK Toán 8 Tập 1): Theo qui tắc đổi dấu ta có

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Áp dụng điều này hãy điền những phân thức thích hợp vào những chỗ trống dưới đây:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Lời giải:

Các phân thức cần điền là:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Bài 29 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính trừ các phân thức sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Bài 30 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Lời giải:

a)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

b)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Bài 31 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Lời giải:

a)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

b)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Bài 32 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đố em tính nhanh được tổng sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Đánh giá bài viết
49 8.315
Sắp xếp theo

    Toán 8 - Giải Toán 8

    Xem thêm