Giải Toán 8 bài 1: Tứ giác

Giải Toán 8 bài 1: Tứ giác được VnDoc chia sẻ với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8. Với lời giải chi tiết tương ứng với các bài tập ở cuối bài để các em so sánh đánh giá kết quả từ đó học tốt môn Toán lớp 8. Chúc các em học tốt, dưới đây là nội dung chi tiết mời các em cùng tham khảo

Giải Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 64

Trong các tứ giác ở hình 1, tứ giác nào luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của tứ giác?

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

Lời giải

a) Tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của tứ giác

b) Tứ giác nằm trên hai nửa mặt phẳng có bờ BC (hoặc bờ CD)

c) Tứ giác nằm trên hai nửa mặt phẳng có bờ AD (hoặc bờ BC)

Giải Toán 8 Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 65

Quan sát tứ giác ABCD ở hình 3 rồi điền vào chỗ trống:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

a) Hai đỉnh kề nhau: A và B, …

Hai đỉnh đối nhau: A và C, …

b) Đường chéo (đoạn thẳng nối hai đỉnh đối nhau): AC, …

c) Hai cạnh kề nhau: AB và BC, …

Hai cạnh đối nhau: AB và CD, …

d) Góc: ∠A , …

Hai góc đối nhau: ∠A và ∠C , …

e) Điểm nằm trong tứ giác (điểm trong của tứ giác): M, …

Điểm nằm ngoài tứ giác (điểm ngoài của tứ giác): N, …

Lời giải

a) Hai đỉnh kề nhau: A và B, B và C, C và D, D và A

Hai đỉnh đối nhau: A và C, B và D

b) Đường chéo (đoạn thẳng nối hai đỉnh đối nhau): AC, BD

c) Hai cạnh kề nhau: AB và BC, BC và CD, CD và DA, DA và AB

Hai cạnh đối nhau: AB và CD, AD và BC

d) Góc: ∠A, ∠B, ∠C, ∠D

Hai góc đối nhau: ∠A và ∠C, ∠B và ∠D

e) Điểm nằm trong tứ giác (điểm trong của tứ giác): M, P

Điểm nằm ngoài tứ giác (điểm ngoài của tứ giác): N, Q

Giải Toán 8 Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 65

a) Nhắc lại định lý về tổng ba góc của một tam giác

b) Vẽ tứ giác ABCD tùy ý. Dựa vào định lý về tổng ba góc của một tam giác, hãy tính tổng A + B + C + D

Lời giải

a) Trong một tam giác, tổng ba góc là 180o

b)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

ΔABC có ∠A1 + ∠B + ∠C1 = 180o

ΔADC có ∠A2 + ∠D + ∠C2 = 180o

⇒ ∠A1 + ∠B + ∠C1 + ∠A2 + ∠D + ∠C2 = 180o + 180o

⇒ (∠A1 + ∠A2 ) + ∠B + (∠C1 + ∠C2) + ∠D = 360o

⇒ ∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360o

Giải Toán 8: Bài 1 (trang 66 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm x ở hình 5, hình 6:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

Lời giải:

(Áp dụng: tổng 4 góc trong một tứ giác bằng 360o)

- Ở hình 5:

a) x = 360o - (110o + 120o + 80o) = 50o

b) x = 360o - (90o + 90o + 90o) = 90o

c) x = 360o - (90o + 90o + 65o) = 115o

d) x = 360o - (75o + 120o + 90o) = 75o

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

- Ở hình 6:

a) x + x = 360o - (65o + 95o)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

b) 2x + 3x + 4x + x = 360o

=> 10x = 360o

=> x = 36o

Giải Toán 8 Bài 2 (trang 66 SGK Toán 8 Tập 1)

Góc kề bù với một góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứ giác.

a) Tính các góc ngoài của tứ giác ở hình 7a.

b) Tính tổng các góc ngoài của tứ giác ở hình 7b ( tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài):

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

c) Có nhận xét gì về tổng các góc ngoài của tứ giác?

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

Lời giải:

a) Ở hình 7a: Góc trong còn lại:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

Ta tính được các góc ngoài tại các đỉnh A, B, C, D lần lượt là 105o, 90o, 60o, 105o

b) Hình 7b:

Tổng các góc trong:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

c) Nhận xét: Tổng các góc ngoài của tứ giác bằng 360o.

Giải Toán 8 Bài 3 (trang 67 SGK Toán 8 Tập 1)

Ta gọi tứ giác ABCD trên hình 8 có AB = AD, CB = CD là hình "cái diều".

a) Chứng minh rằng AC là đường trung trực của BD.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

Lời giải:

a) Ta có:

AB = AD (gt) => A thuộc đường trung trực của BD

CB = CD (gt) => C thuộc đường trung trực của BD

Vậy AC là đường trung trực của BD

b) Xét ΔABC và ΔADC có:

AB = AD (gt)

BC = DC (gt)

AC cạnh chung

=> ΔABC = ΔADC (c.c.c)

Suy ra:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

Giải Toán 8 Bài 4 (trang 67 SGK Toán 8 Tập 1)

Dựa vào cách vẽ các tam giác đã học, hãy vẽ lại các tứ giác ở hình 9, hình 10 vào vở.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

Lời giải:

- Cách vẽ hình 9: Vẽ tam giác ABC trước rồi vẽ tam giác ACD (hoặc ngược lại).

+ Vẽ đoạn thẳng AC = 3cm.

+ Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC, vẽ cung tròn tâm A bán kính 1,5cm với cung tròn tâm C bán kính 2cm.

+ Hai cung tròn trên cắt nhau tại B.

+ Vẽ các đoạn thẳng AB, AC ta được tam giác ABC.

Tương tự ta vẽ được tam giác ACD. Tứ giác ABCD là tứ giác cần vẽ.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

- Cách vẽ hình 10: Vẽ tam giác MQP trước rồi vẽ tam giác MNP. Vẽ tam giác MQP biết hai cạnh và góc xen giữa.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

+ Trên tia Qx lấy điểm M sao cho QM = 2cm.

+ Trên tia Qy lấy điểm P sao cho QP = 4cm.

+ Vẽ đoạn thẳng MP, ta được tam giác MPQ.

Vẽ tam giác MNP biết ba cạnh, với cạnh MP đã vẽ. Tương tự cách vẽ hình 10, điểm N là giao điểm của hai cung tròn tâm M, P bán kính lần lượt là 1,5cm; 3cm.. Tứ giác MNPQ là tứ giác cần vẽ.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

Giải Toán 8 Bài 5 (trang 67 SGK Toán 8 Tập 1)

Đố. Đố em tìm thấy vị trí của "kho báu" trên hình 11, biết rằng kho báu nằm tại giao điểm các đường chéo của tứ giác ABCD, trong đó các đỉnh của tứ giác có tọa độ như sau: A(3; 2), B(2; 7), C(6; 8), D(8; 5).

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác

Đánh dấu các số thứ tự (như trục tọa độ) và kí hiệu các điểm như trên hình. Các bước làm như sau:

- Xác định các điểm A, B, C, D trên hình vẽ với A(3; 2); B(2; 7); C(6; 8); D(8; 5).

- Vẽ tứ giác ABCD

- Vẽ hai đường chéo AC và BD. Gọi K là giao điểm của hai đường chéo đó.

- Xác định tọa độ của điểm K: K(5; 6)

Vậy vị trí kho báu có tọa độ K(5; 6) trên hình vẽ.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc đã chia sẻ Giải Toán 8 bài 1: Tứ giác. Với 8 câu hỏi kèm đáp án chi tiết sẽ giúp các em có thêm tài liệu tham khảo để so sánh đánh giá kết quả, từ đó học tốt môn Toán lớp 8. Chúc các em học tốt, nếu thấy hay hãy chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé

.........................................

Ngoài Giải Toán 8 bài 1: Tứ giác. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Toán 8 - Giải Toán 8, Giải bài tập Toán lớp 8, Giải vở bài tập Toán 8, soạn bài 8 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
34 24.150
Sắp xếp theo
    Toán 8 - Giải Toán 8 Xem thêm