Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8. Lời giải hay bài tập Toán 8 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 35: Em hãy viết một phân thức đại số

Lời giải

\frac{2x+3}{3x^4-x^2+7}

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 35: Một số thực a bất kì có phải là một phân thức không? Vì sao?

Lời giải

Một số thực a bất kì có là một phân thức vì nó viết được dưới dạng A/B trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức 0

Ví dụ:

3=\frac{3x^2-3x+18}{x^2-x+16}

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 35: Có thể kết luận

\frac{3x^2y}{6xy^3}=\frac{x}{2y^2}

hay không?

Lời giải

Ta có: 3x2y.2y2 = 6xy3.x = 6x2y3

\ =>\ \frac{3x^2y}{6xy^3}=\frac{x}{2y^2}

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 35: Xét xem hai phân thức

=>\ \frac{x}{3}\ \&\ \frac{x^2+2x}{3x+6}

có bằng nhau không?

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 35: Bạn Quang nói rằng:

\frac{3x+3}{3x}=3

Còn bạn Vân thì nói:

\frac{3x+3}{3x}=\frac{x+1}{x}

Lời giải

Ta có: 3x.3 = 9x ≠ 3x + 3 ⇒ Bạn Quang nói sai

(3x + 3).x = 3x(x +1) = 3x2 + 3x ⇒ Bạn Vân nói đúng

Bài 1 (trang 36 SGK Toán 8 Tập 1): Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

b) 3x(x + 5).2 = 3x.2(x + 5) = 6x(x + 5) nên

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

vì (x + 2)(x2 – 1) = (x + 2)(x + 1)(x – 1)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

vì (x2 – x – 2)(x – 1) = x3 – 2x2 – x + 2 = (x + 1)(x2 – 3x + 2)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

vì x3 + 8 = x3 + 23 = (x + 2)(x2 – 2x + 4)

Bài 2 (trang 36 SGK Toán 8 Tập 1): Ba phân thức sau có bằng nhau không?

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

Lời giải:

Ta có: (x2 – 2x – 3).x = x3 – 2x2 – 3x

(x2 + x)(x – 3) = x3 – 3x2 + x2 – 3x = x3 – 2x2 – 3x

Nên (x2 – 2x – 3)x = (x2 + x)(x – 3)

Do đó:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

Bài 3 (trang 36 SGK Toán 8 Tập 1): Cho ba đa thức: x2 – 4x, x2 + 4, x2 + 4x. Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây:

\frac{....}{x^2-16}=\frac{x}{x-4}

Lời giải:

Ta có: (....)(x – 4) = x.(x2 – 16)

= x(x + 4)(x – 4) = (x2 + 4x)(x – 4)

Vậy phải điền vào chỗ trống đa thức: x2 + 4x

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan

Giải bài tập trang 22, 23 SGK Toán lớp 8 tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Giải bài tập SGK trang 26, 27 Toán 8 tập 1: Chia đơn thức cho đơn thức

Đánh giá bài viết
23 5.280
Sắp xếp theo
    Toán 8 - Giải Toán 8 Xem thêm