Giải bài tập SBT Toán 8 bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bài tập môn Toán lớp 8

Giải bài tập SBT Toán 8 bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 8 bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

Giải bài tập SBT Toán 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Giải bài tập SBT Toán 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Câu 1: Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

Bài tập toán lớp 8

Lời giải

Bài tập toán lớp 8

Bài tập toán lớp 8

Bài tập toán lớp 8

Bài tập toán lớp 8

Câu 2: Quy đồng mẫu thức các phân thức:

Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

Bài tập toán lớp 8

Bài tập toán lớp 8

Câu 3: Cho hai phân thức Bài tập toán lớp 8Chứng tỏ rằng có thể chọn đa thức x3 – 7x2 + 7x + 15 làm mẫu thức chung để quy đồng mẫu thức của hai phân thức đã cho. Hãy quy đồng mẫu thức.

Lời giải:

Bài tập toán lớp 8

Đánh giá bài viết
9 3.095
Sắp xếp theo

    Giải SBT Toán 8

    Xem thêm