Giải bài tập SBT Toán 8 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Bài tập môn Toán lớp 8

Giải bài tập SBT Toán 8 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 8 bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Giải bài tập SBT Toán 8 bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Giải bài tập SBT Toán 8 bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Câu 1: Tính diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều theo các kích thước trên hình vẽ.

Bài tập môn Toán 8

Lời giải:

Hình vẽ đã cho là hình chóp có 3 mặt xung quanh và mặt đáy là tam giác đều bằng nhau có cạnh là a.Áp dụng định lí pi-ta-go vào tam giác vuông CIA,ta có: AC2 = AI2 + CI2

Suy ra: CI2 = AC2 – AI2 = a2 – (a/2)2 = 3a2/4

Vậy CI = a√3/2

Ta có: SABC =1/2. a .a√3/2 = (a2√3)/4 (đvdt)

Vậy STP =4. (a2√3)/4 = a2√3 (đvdt)

Câu 2: Cho hình chóp tứ giác đều. Điền số thích hợp vào ô còn lại trong bảng sau:

Bài tập môn Toán 8

Câu 3: Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là = 6cm, chiều cao là 4cm thì diện tích xung quanh là:

A. 128 (cm2)

B. 96 (cm2)

C. 120 (cm2)

D. 60 (cm2)

E. 84 (cm2)

Kết quả nào đúng?

Bài tập môn Toán 8

Lời giải:

Kẻ trung đoạn của hình chóp.

Áp dụng định lí Pi-ta-go ta tính được trung đoạn của hình chóp bằng 5cm

Diện tích xung quanh của hình chóp là: Sxq = 4.1/2 .6,5 = 60 (cm2)

Vậy chọn đáp án D

Câu 4: Hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a=12cm,chiều cao h=8cm.Hãy tính diện tích xung quanh của hình chóp đó

Bài tập môn Toán 8

Lời giải:

Kẻ AO kéo dài cắt BC tại I

Ta có: AI ⊥ BC (tính chất tam giác đều)

BI = IC = 1/2 BC

Áp dụng định lí pi-ta-go vào tam giác vuông AIB,ta có:

AB2 =BI2+AI2

Suy ra: AI2 = AB2- BI2 =122 -62=108

AI = √108 cm

Vì tam giác ABC đều nên O là trọng tâm của tam giác ABC

Ta có: OI = 1/3.AI = 1/3.√108 cm

Áp dụng định lí pi-ta-go vào tam giác vuông SOI ta có:

SI2= SO2 + OI2 = 8 + 1/9 .108 = 76

SI = √76 cm

Vậy Sxq = Pd= [(12.3):2]. √76 =18√76 cm

Đánh giá bài viết
1 218
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Toán 8 Xem thêm