Giải bài tập SBT Toán 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c)

Bài tập môn Toán lớp 8

Giải bài tập SBT Toán 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 8 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Giải bài tập SBT Toán 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c)

Giải bài tập SBT Toán 8 bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g)

Câu 1: Cho tam giác ABC có AB = 12cm, AC = 15cm, BC = 18cm. Trên cạnh AB đặt đoạn thẳng AM = 10cm, trên cạnh AC đặt đoạn AN = 8cm. Tính độ dài đoạn thẳng MN

Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

Bài tập toán lớp 8

Câu 2: Hình thang ABCD (AB // CD) có AB= 4cm, CD = 16cm và BD = 8cm. Chứng minh: ∠(BAD) = ∠(DBC) và BC =2AD.

Bài tập toán lớp 8

Lời giải

Bài tập toán lớp 8

Câu 3: Cho tam giác ABC có ∠A = 60o; AB = 6cm, AC = 9cm.

a, Dựng tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng k = 1/3

b, Hãy nêu một vài cách dựng khác và vẽ hình từng trường hợp.

Lời giải:

Bài tập toán lớp 8

* Cách dựng:

- Trên cạnh AB dựng điểm B' sao cho = 2 cm

- Trên cạnh AC dựng điểm C' sao cho AC' = 3cm

- Nối B'C'

Khi đó AB'C' là tam giác cần dựng

* Chứng minh:

Theo cách dựng, ta có:

Bài tập toán lớp 8

Câu 4: Cho tam giác ABC có AB = 10cm, AC=20cm. Trên cạnh AC, đặt đoạn AD = 5cm. Chứng minh: ∠(ABD) = ∠(ACB)

Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

Bài tập toán lớp 8

Đánh giá bài viết
1 617
Sắp xếp theo
    Giải SBT Toán 8 Xem thêm