Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 4: Hình lăng trụ đứng

Giải bài tập Toán lớp 8 bài 4: Hình lăng trụ đứng

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 4: Hình lăng trụ đứng với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8. Lời giải hay bài tập Toán 8 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Hình lăng trụ đứng

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 4 trang 106: Hai mặt phẳng chứa hai đáy của một lăng trụ đứng có song song với nhau hay không?

- Các cạnh bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy hay không?

- Các mặt bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy hay không?

Lời giải

- Hai mặt phẳng chứa hai đáy của một lăng trụ đứng có song song với nhau

- Các cạnh bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy

- Các mặt bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 4 trang 107: Trên hình 94 là tấm lịch để bàn, nó có hình dạng là một lăng trụ đứng. Hãy chỉ rõ các đáy, mặt bên, cạnh bên của lăng trụ.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 4: Hình lăng trụ đứng

Lời giải

- Các đáy: (ABC), (A’B’C’)

- Các mặt bên: (AA’B’B), (AA’C’C), (BCC’B’)

- Các cạnh bên: AA’, BB’, CC’

Bài 19 (trang 108 SGK Toán 8 tập 2): Quan sát các lăng trụ đứng trong hình 96 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 4: Hình lăng trụ đứng

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 4: Hình lăng trụ đứng

Bài 20 (trang 108 SGK Toán 8 tập 2): Vẽ lại các hình sau vào vở rồi vẽ thêm các cạnh vào các hình 97b, c, d, e để có một hình hộp hoàn chỉnh (như hình 97a).

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 4: Hình lăng trụ đứng

Hình 97

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 4: Hình lăng trụ đứng

Bài 21 (trang 108-109 SGK Toán 8 tập 2): ABC.A'B'C' là một lăng trụ đứng tam giác (h.98).

a) Những cặp mặt nào song song với nhau?

b) Những cặp mặt nào vuông góc với nhau?

c) Sử dụng kí hiệu "//" và "⊥" để điền vào các ô trống ở bảng sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 4: Hình lăng trụ đứng

Lời giải:

a) Những cặp mặt phẳng song song nhau: (ABC) // (A'B'C')

b) Những cặp mặt phẳng vuông góc với nhau: (ABB'A') ⊥ (A'B'C); (ACC'A') ⊥ (A'B'C'); (BCC'B') ⊥ (A'B'C); (ABB'A') ⊥ (ABC); (ACC'A') ⊥ (ABC); (BCC'B') ⊥ (ABC)

c) Điền vào ô trống:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 4: Hình lăng trụ đứng

Bài 22 (trang 109 SGK Toán 8 tập 2): Vẽ theo hình 99a rồi cắt và gấp lại để được lăng trụ đứng như hình 99b.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 4: Hình lăng trụ đứng

Lời giải:

Các bạn tự vẽ hình vào vở, sau đó dùng kéo cắt rồi gấp lại để được hình lăng trụ đứng.

Đánh giá bài viết
5 573
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 8 Xem thêm